ANBI

ANBI Stichting JozuaNu

 

Contactgegevens

Stichting JozuaNu te Lelystad

Telefoonnummer: 06-83854607

E-mailadres: info@jozuanu.nl

Website: https://jozuanu.nl

KVK-NR: 66484383

 

 

Bestuurssamenstelling

Mevr. C. Kok (voorzitter),

Mevr. J. de Boer (secretaris),

Dhr. E. Kok (penningmeester), 

Dhr. F. Lentink (algemeen bestuurslid)

Mevr. P. Belgraver (algemeen bestuurslid)

 

Beloningsbeleid

De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij kunnen eventueel wel een onkostenvergoeding krijgen. In de toekomst hopen we een vrijwilligersvergoeding per maand te kunnen bieden. (volgens de wettelijke richtlijnen die hiervoor bestaan)