Beste geïnteresseerde,

Welkom op de site van Stichting JozuaNu.nl.

We zijn een ‘stichting-in-opbouw’. Het bestuur bestaat op dit moment uit: een  voorzitter,  een secretaris, een penningmeester en twee algemene leden. Een enthousiast team dat zich wil inzetten voor de visie en missie van onze stichting.

Het begeleidingstraject

Onze focus ligt  op het aanbieden van een eigen begeleidingstraject. Dit  traject onderscheidt zich op een bepaald vlak van andere trajecten. We vragen namelijk de deelnemer om na detentie heel bewust in een andere woonplaats te gaan wonen. Een woonplaats waar hij/zij niet bekend is.  Dit vraagt heel wat van iemand! Het geeft ook gelijk een stuk motivatie aan. Daarnaast is het criminele netwerk, uit het verleden, op deze manier fysiek op afstand.

Verdere kenmerken van het traject

  • kleinschalige opvang;
  • focus op de deelnemer; Wie is hij? Waar staat hij? Wat heeft hij nodig? Wat kan hij? en  Hoe kan hij zijn eigen gaven en talenten inzetten voor een hoopvolle toekomst?;
  • gedragsverandering door innerlijke verandering ; Methodisch begeleiden vanuit de intrinsieke motivatie van de deelnemer;
  • deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eigen toekomstkeuzes.

Verbinding met andere organisaties

Samenwerken met andere organisaties of vormen van hulpverlening is een ‘must’. Samen staan we sterker. We willen specialisme versterken door een professionele enthousiaste samenwerking.

Wanneer van start?

We hopen vanaf 1 januari 2018 te starten met de uitvoering van onze doelen en activiteiten. Tot die tijd zullen we bouwen aan de organisatiestructuur, ons beleid verder uitwerken en bekendheid geven aan onze stichting . Vooralsnog richten wij ons op mannelijke deelnemers.

Doet u mee?

Om van start te kunnen gaan werken wij graag samen met betrokken partners die ons willen ondersteunen door gebed, giften, sponsoring of door zich op een andere manier in te zetten  voor de stichting. Mocht  u onze stichting op een van deze manieren willen ondersteunen, dan horen wij dit graag!

Giften kunt u overmaken op NL27RABO0311568904 t.n.v. Stichting JozuaNu.nl.

Voor gebedspunten en vragen over ondersteuning van Stichting JozuaNu.nl

kunt u contact opnemen met Charissa Kok via: info@jozuanu.nl